TERAPIE

TERAPIE:

•    Terapia Czaszkowo – Krzyżowa (Craniosacral therapie);
•    NST – Technika Integracji Neurostrukturalnej;
•    Refleksologia czaszkowo – krzyżowa;
•    Terapie behawioralne i pedagogiczne dla dzieci ze spektrum autyzmu;
•    Wczesne wspomaganie rozwoju;
•    Neurosensoryczna Integracja Odruchów Twarzy wg dr S. Masgutovej;
•    Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna wg dr S. Masgutovej;
•    Art-kinesiology™ i arteterapia;
•    Gimnastyka mózgu® – kinezjologia edukacyjna;
•    Akupresura, masaż bańką chińską, masaż chiński.
KONSULTACJE I DIAGNOZY Z ZAKRESU:

•    Testy i opinie pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki,
•    Testy i opinie pedagogiczne z zakresu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnozy Rozwoju,
•    Diagnozowanie i ocenę efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wg AAC,
•    Konsultacje pedagogiczne, w tym z zakresu oligofrenopedagogiki oraz zaburzeń
•    i problemów rozwojowych, a także neurokinezjologii.