SZKOLENIA

A. Specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, pracownicy medyczni, Rady Pedagogiczne):
•    Problemy rozwojowe dzieci ze spektrum autyzmu.
•    Rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci przedszkolnych.
•    Arteterapia – pomysły do codziennej pracy pedagogicznej.
•    Dotyk zdrowia – rozwój, kształtowanie, rozwijanie i znaczenie zmysłu dotyku, ruchu
•    i emocji. Masaże rozwojowe.
•    Terapia polisensoryczna i zaburzenia integracji sensoryczno – motoryczne.
•    Neurodietetyka, a prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka i dorosłego człowieka.
•    „NeuroBrain”: Teoria umysły, rozwój mózgu i jego możliwości w kreatywności, myśleniu, motywacji i realizacji zamierzonych celów.
•    W co się bawić? Proste przedmioty, świetna zabawa.
•    „Zabawne łamańce językowe” – metody i techniki pracy z dzieckiem
•    z zaburzeniem mowy.

 

B. Rodziców i opiekunów:
•    Wspomaganie rozwoju dziecka i jego kreatywności.
•    „Jedzenie daje rozwój” – Neurodietetyka na co dzień.
•    Dieta i przepisy dla dzieci z problemami rozwojowymi (m.in. autyzm, nadpobudliwość).
•    W co się bawić?, czyli coś z niczego. Zastosowanie prostych przedmiotów
•    w zabawie.
•    Autyzm i co dalej? Podstawowe informacje, czyli od czego zacząć pracę
•    z dzieckiem.
•    Wstęp do rodzicielstwa – zabawy rozwojowe dla 1, 2 – 3 roku życia.

 

C. Warsztaty dla dzieci:
4 godzinne warsztaty z cyklu „Rozwój poprzez zabawę”:
•    „Wrr czy hi hi” Rozwój emocjonalny: definiowanie i nazywanie ich, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami pozytywnymi i negatywnymi. Zabawy z emocjami.
•    „Ruchy małe i te duże” – Rozwój motoryki małej i dużej.
•    „Mądra głowa” – rozwój i stymulacja półkul mózgowych oraz rozbudzenie kreatywności
•    i wyobraźni.
D. Warsztaty dla managmentu:
•    „Zwalcz stres alfa relaksem”: metody opanowania stresu za pomocą umiejętności zwiększenia swojej wydajności wykorzystując funkcjonowanie alfa naszego mózgu
•    „Znajomość siebie = zarządzanie sobą”