O MNIE

Z wykształcenia jestem socjologiem i oligofrenopedagogiem. Obecnie studentką psychologii oraz doktorantką socjologii. Od wielu lat prowadzę zajęcia akademickie. Podczas tego okresu przygotowywałam i prowadziłam zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe, konferencje naukowe, treningi interpersonalne, grupy wsparcia oraz indywidualną pomoc psychologiczną, a także biuro karier, gdzie wspierałam młode osoby
w poszukiwaniu pracy. Pierwszy etap studiów
z zakresu socjologii, to czas w którym jako wolontariusz odkrywałam świat osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Miałam możliwość przez trzy lata uczestniczyć w życiu uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Bytomiu. Przez okres studiów Uzupełniających Magisterskich brałam czynny udział w Kole Naukowym Socjologów na Uniwersytecie Śląskim. Był to czas, który pozwolił mi odkryć zamiłowania naukowe i powołanie dydaktyczne. Wówczas byłam już pewna, że chcę – i tutaj posilę się słowami socjologa profesora Bergera – „obserwować świat w sposób namiętny, bezczelny, przez dziurkę od klucza”.

Pracę wykładowcy i zamiłowanie do obserwacji, zbierania danych i szukania odpowiedzi od wielu lat łączę z zawodem oligofrenopedagoga. Prowadzę diagnozę, terapię i zajęcia pedagogiczne, behawioralne oraz
w ramach wczesnego rozwoju z dziećmi i młodzieżą mającą deficyty intelektualne wykorzystując wiedzę
z zakresu oligofrenopedagogiki, neurokinezjologii, nowoczesnych metod pamięciowych, psychologii,
a także socjologii. Praca ta daje ogrom satysfakcji, a największą premią jest uśmiech dziecka i jego postępy.

To też czas, gdy odkryłam w sobie zamiłowanie do terapii manualnej i neurodietetyki. Pasją moją jest mózg i wszystko co się z nim łączy – jego rozwój, możliwości plastyczne, zaburzenia, patologie i leczenie.
W całym rozwoju naukowym to nadal najbardziej tajemniczy narząd i nieodkryty.

Jedną z najbardziej ukochanych terapii jest dla mnie terapia czaszkowo – krzyżowa. To niesamowita terapia, mająca wpływ na całego człowieka, niezależnie od wieku, pochodzenia, przekonań i płci. W swojej wielkiej subtelności daje możliwość powrotu do zdrowia. W końcu jak to powiedział dr Rollin Becker: „Zdrowie nigdy nie ginie, ono skupia nasze doświadczenia”.

Szerokie zainteresowania oraz praca z drugim człowiekiem, pozwoliła mi rozwijać także umiejętność kreatywnego i zintegrowanego myślenia. Uwielbiam planować i organizować różne rzeczy. W sposób naukowy lubię dociekać mechanizmów i przyczyn zachodzących
w otaczającej nas rzeczywistości społecznej, a szczególnie tych dotyczących wpływu na umysł, emocje, rozwój i zdrowie psychiczne człowieka – niezależnie od jej wieku. Inspirują mnie wszelkie niewiadome pojawiające się w pracy i na drodze prowadzonych badań. Lubię rozwijać swoją wiedzy. To właśnie wiedza, praca i drugi człowiek są dla mnie inspiracją
i podstawą do tworzenia, wyszukiwania nowych rozwiązań i metod w pracy naukowej, terapeutycznej i na gruncie towarzyskim.

Zapraszam serdecznie na terapie, szkolenia i warsztaty oraz do wymiany doświadczeń!

Pozdrawiam wszystkich

Sonia Jarzombek – Ziemiańska